Menu

VB Cup

VB Cup

Hvert år sidst i juni afholder vi VB Cup, lørdag for piger og søndag for drenge. VB Cup udvalget planlægger og arrangerer stævnet og mødes ca 7-8 gange om året for at koordinere, mens det meste af arbejdet ligger i de underudvalg, der er listet nedenfor.

Formål:

 • Skabe en god tradition i klubben
 • Lave et stævne der styrker fællesskabsfølelsen
 • Give klubbens yngste en god fodboldoplevelse

Opgaver:

Stævneledelse:

 • Lave indbydelse
 • Promovere stævnet på staevner.dk, gennem eget netværk, på hjemmeside og Facebook mm.
 • Lave program for stævnet
 • Lave kampsedler, baneoversigt mm
 • Passe stævnetelt under selve stævnet

Sponsorgruppe:

 • Udarbejde sponsorblad
 • Opsøge potentielle sponsorer

Eventgruppe:

 • Sørge for ”underholdning” under stævnet. F.eks. andre aktiviteter som oppustelig fodboldbane eller fodtennis, besøg af 1. Divisionsspillere, tombola, fotograf, fysioterapeut osv.

Logistikgruppe:

 • Lave oversigtsplan for baner og øvrige aktiviteter
 • Sørge for stævnetelt og nødvendige remedier
 • Rekruttere og koordinere alle frivillige
 • Diverse praktiske opgaver