Menu

Oldboys bestyrelsen 2020

image Fra venstre: Lars, Ole, Jesper, Mogens, Peter og Hans Jørgen

 

Oldboys bestyrelsen 2018:

Peter Fruergaard Hansen – formand

Mail: pfh@fanonet.dk 

Mobil: 21 62 77 53 

Jesper Eis Hansen

Mail: jesper.eis.hansen@dhl.com

Mobil: 71 72 30 27 

 

Mogens Thomsen

Mail: mt1@thomsen.mail.dk

Mobil: 24 98 68 45

Ole Dregaard

Mail: dregaard.gotfredsen@stofanet.dk

Mobil: 23 74 48 86

 

Lars Fuglsang

Mail: larsfuglsang56@gmail.com

Mobil: 20 24 66 69

 

Hans Jørgen Lund - kasserer

Mail: hjlund@post1.dknet.dk

Mobil: 21 62 11 63