Menu

Retningslinier - trænere

OBS: Opdateret med nye regler pr. 13.5.

Retningslinier for trænere - læs grundigt inden træning

 • Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges
 • Man møder ikke til træning, hvis man selv har symptomer på Covid19, eller bor sammen med eller har været i kontakt med en person, som er testet positiv
 • Hvis man er i risikogruppen kan man ikke træne spillerne
 • Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bold og kegler ud.
 • Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun må bruges af den enkelte gruppe. Hvis man skal dele en boldvogn, fordeler træner og assistent(er) boldene ud i de enkelte grupper
 • Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug
 • Der må max trænes i grupper af maksimum 10 personer inklusive voksne, og der må ikke skiftes ud i grupperne under træningen
 • Hvis en spiller ikke er tilmeldt træning senest dagen inden træning via Kampklar - kan træneren afvise spilleren at deltage i træningen
 • Alle har vasket hænder/sprittet hænder af hjemmefra. Der vil derudover være håndsprit til rådighed i boldrummet
 • Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe
 • Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt
 • Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt med
  undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før
  træning
 • Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt
 • Under træning er det kun den ansvarlige, der må flytte kegler og mål
 • Der må ikke skiftes ud i grupper under træning
 • De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under træning
 • Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe efter træning. Torben (vores rengøringsmedhjælper) vil være behjælpelig med at få dette til at fungere i praksis
 • Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom, og får konstateret COVID-19, skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette
 • Alle trænere skal løbende orientere sig på klubben FB-side for træner/ledere