Menu

Referater fra 2019

Ordinært møde på Vejle Ny Stadion den 5. marts 2019

Marts mødet var henlagt til Vejle Stadion (ny) hvor vi var ca. 60 medlemmer der skulle høre om VB i Super Ligaen og derudover en rundvisning i det moderne stadion. Kaj bød velkommen og kunne oplyse at Henrik Tønder desværre ikke kunne deltage, men at Steen Thychosen ville tage over.

Steen var guide på rundturen og vi så hvordan de sponserede lounger så ud og vi var også en tur i VB´s omklædningsrum. Steen fortalte at i de to store lounger bespiser VB ca. 700 gæster til hver hjemmekamp og til de helt store kampe er der yderligere en lounge (Ejgil Jensen) i det ene tårn, som kan tage ekstra ca. 300 gæster. Steen fortalte også at såfremt man var interesseret så kunne man leje de forskellige lokaler på stadion. 

    

Den nyindrettede lounge Arbejdernes Landsbank.                      VBs omklædningsrum 

Efter rundturen var Åse vært for kaffe og rundstykker.

Temaet for Steens foredrag var VBs entré i Superligaen. 

19 points efter 24 krampe er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, men udviklingen de seneste 2 1/2 år har været tilfredsstillende. Han mener også at der har været succes på træner siden hvor det er lykkes Adolfo Sormani at skabe et professionelt miljø. 

Steen kom også ind på de indviklede regler i.f.m. nedrykningspillet, men var også af den overbevisning at selv med den nuværende bundplacering var der mulighed for at VB kunne blive i Superligaen. 

Selvom temaet var Superligaen kunne det ikke undgås at Steen kom ind på talentudviklingen i klubben, hvor målsætningen i 2021 er en trup med 8 egenudviklede spillere, 8 danske spillere og 8 udenlandske spillere. Derudover så Steen positivt på den nuværende talentmasse  hos U17 og U19.  

Udover at sætte fokus på Superligaen havde Steen også en anden opgave. Som nyt medlem i Seniorklubben er der tradition for at man fortæller lidt om sit fodboldliv.

Steen kom ind på sin tid i Vestbyen hos VFC, ynglinge landsholdet, VBs førstehold, 3 år i Monchengladbach, 2 år i Belgien, DM i 1984 med VB og topscorer i divisionen, 41/2 i Schweitz og derefter hjem til forskellige jobs i VB.  

  

Tak til Steen for et spændende indlæg.          Kaj Kohave overrækker flasker til Gert Eg - 65 år                             

Herefter kunne Kaj overrække et par flasker til Gert Eg som havde rundet de 65 år i februar måned. 

 

Thorkild Knudsen sørger for øl til vennerne og Henrik Tønder nåede lige at hilse på Tommy og Knud Herbert m.fl. 

Der var også en lille rykker fra vores kasserer, da der var 20 der manglede at betale kontingent -  konto: 8131-6580689092 - Husk Navn eller MobilePay 21 62 11 63.

Næste møde er tirsdag den 2. april kl. 10.00 i VB Parken.

 referat: Conny - foto: Thorben/Conny

 

Ordinært møde den 5. februar 2019.

Kaj Kohave bød velkommen til de ca. 60 medlemmer og præsenterede dagens program som var et indlæg ved vores medlem Poul Thomsen, præsentation af nye medlemmer og fejring af runde fødselsdage. 

Efter Finn Larsens morgenbord fik Poul ordet:

Poul fortalte at han havde været video-mand i 19 år i VB i perioden 1983 til 2002 under skiftende trænere bl.a. Poul Erik Bech og Ole Fritsen. Han kom ind på de mange opgaver han havde haft som video mand, krydret med anekdoter fra både indenlandske og udenlandske kampe. Specielt blev fremhævet en opgave stillet af Ole Fritsen hvor en "dovn" forsvarsspiller skulle filmes for at Ole efterfølgende kunne tage en samtale med vedkommende. Poul afsluttede sit indlæg med et par ikke helt stuerene historier. 

Efter Pouls indlæg var der tre fødselarer der skulle fejres - Knud Herbert Sørensen 85 år, Gert Roland 70 år og Stig Jørgensen 70 år.

 

    

Poul Thomsen, samt  de tre fødselarer Gert Roland, Knud Herbert Sørensen og Stig Jørgensen. 

Der var også plads til at de nye medlemmer Erik Dahl, Hans Werge og Jan Knudsen kunne fortælle om deres VB tid.

           

       Erik Dahl                                    Hans Werge               Jan Knudsen   

Erik Dahl spillede i VB i perioden 1978 til 80 og var med til at vinde DM i 1978 og spillede 86 kampe for VB.

Hans Werge var ungdoms spiller i VB i perioden 1953 til 63 og spillede lidt på serie 3 og serie 5.

Jan Knudsen spillede hele sin ungdom i VB og nåede 226 kampe på første holdet og var også med til at vinde DM i 1978. 

Efter præsentationerne kunne Kaj Kohave oplyse at det kommende møde den 5 marts afholdes på Vejle Stadion kl. 10.00, hvor elite-afdelingen er vært.

April mødet holdes i VB Parken, hvor vi får besøg af Vinoble ved Jesper Rosenqvist, som har været trommeslager for Kim Larsen & Kjukken.

Maj mødet afholdes, som der er tradition for på Vejle gl. Stadion/Museet, hvor Johnny Hansen vil underholde os.

Juni mødet afholdes i VB Parken, hvor vi får besøg af  Roald Poulsen, som har været landstræner i afrika i 20 år.

Mødet blev afsluttet med at vi sang seniorklubbens slagsang.  

Referat og foto: Conny                    

 

Ordinært møde den 8. januar 2019 - Generalforsamling

Der var fint fremmøde til årets første møde i Seniorklubben som samtidig var årets generalforsamling. Der var mødt ca. 56 medlemmer op for at vælge den nye bestyrelse samt repræsentanter til aktivitets- og festudvalg. 

Dagsorden til Generalforsamlingen:  

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning ved Kaj Kohave.
3. Regnskab 2018 ved Hans Jørgen Lund
4. Valg til bestyrelse ( 4 personer) – nuværende Hans Jørgen Lund, Conny Laursen og Kaj Kohave (alle vil gerne fortsætte)
5. Valg til aktivitetudvalg ( 3 personer) – nuværende Knud, Ole V og Finn H (Ole ønsker ikke at fortsætte)
6. Valg til festudvalg/julefrokost (3 personer) – nuværende Hans Jørgen Lund, Gert Roland, Ole Olesen og Conny Laursen( alle vil gerne fortsætte )
7. Indkomne forslag - forslag til ændring af kontingent, herunder tilpasning af seniorklubbens formål/retningslinjer.
8. Eventuelt. 
Gert Eg blev foreslået som dirigent og Gert kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Under bestyrelsens beretning fremhævede Kaj Kohave de mange foredragsholdere, fejring af 58 holdet og fejring af 78 holdet og ikke mindst seniorklubbens 25 års fødselsdag.
Derudover kunne Kaj oplyse at vi nu er 80 medlemmer og at der i 2018 kommet 6 nye til og at vi har mistet to medlemmer - Kaj Johansen og Leif Jacobsen. 
Med hensyn til foredrag så er programmet indtil efteråret på plads og det indebærer at vi bl.a. i maj afholder vores møde på VB´s Museum og i marts måned er inviteret ind på Vejle Stadion, hvor Henrik Tønder vil være vært. 
Herefter gennemgik Hans Jørgen regnskabet for 2018 som udviste et overskud på kr. 1.838,89 og en egenkapital på kr. 18.206,31. Udgifterne er primært til kørsel til foredragsholdere, gaver, tilskud til fejring af 78 holdet, samt  betaling for årsskrift (som bortfalder i 2019)
Herefter var der valg til bestyrelsen, aktivitetudvalg og festudvalg:
Alle tre i bestyrelsen blev genvalgt d.v.s. Kaj Kohave, Hans Jørgen Lund og Conny Laursen.

Eftersom Ole Vedel  ikke ønskede genvalg til aktivitetsudvalget skulle der findes en ny person. Tommy Hansen blev foreslået og valgt. Knud Nørregaard og Finn Hansen modtog genvalg.  

Alle fire i Festudvalget modtog genvalg d.v.s. Hans Jørgen Lund, Gert Roland Ole Olesen og Conny Laursen. 

Der var også genvalg til vores revisor Otto.

Under indkomne forslag lagde bestyrelsen op til nogle få ændringer i retningslinjer, herunder kontingentnedsættelse med kr. 100 / år. - derudover tilpasses retningslinjer således at der åbnes op for at kvinder kan optages i seniorklubben, såfremt de opfylder betingelserne.  (tilrettet formål/retningslinjer fremgår af hjemmesiden) 

Under eventuelt blev det foreslået at VB´s museum fremover kunne være en del af beretningen.

Herefter kunne dirigenten Gert Eg afslutte generalforsamlingen.

 

Billedet til venstre: Bestyrelsen 2019.                                              Billedet til højre: Aktivitetudvalget 2019 (fraværende Finn Hansen)             

   

Ole får en flaske af formanden for en fin indsats i aktivitetsudvalget og til højre har vi festudvalget.  

Kontingent for 2019 er kr. 100,00 som bedes indbetalt på konto i Den Jyske Sparekasse:
konto 8131 - 6580689092 - Husk Navn eller MobilePay 21 62 11 63.
Efter generalforsamlingen fik Jørgen Mejer ordet, da der er tradition for at nye medlemmer fortæller lidt om dem selv og deres relationer til VB. Jørgen kunne bl.a. fortælle at han er "født og opvokset på Vejle Stadion".  Derudover indmeldt som aktiv i 1967, træner i 1982/83, kasserer i moderklubbens fra 1984 til 2004. Leder på forskellige niveauer i pengeinstitut i 25 år samt privatrådgiver i 15 år.
 
     
Jørgen Mejer                       og                      Knud Engedal
Formanden for moderklubben Knud Engedal fik det sidste ord på mødet:
- Donation til VB´s ungdom ifm. med Kaj Johansens død udgør kr. 40.000 til specielle formål.
- Den nye kunststofbane bliver indviet med en kamp af superligaholdet i uge 12-13.
- Talent afdelingen er nu fuldtud etableret i VB Parken.
- Superligaholdet træner ikke 100% i VB Parken, da de ikke mener at banerne er gode nok.
- Der er nedsat en gruppe bestående af Henrik Tønder og Knud Engedal mhp tilbygning i VB Parken, til hele den sportslige sektor.
- Kaj Kohave har accepteret at være tovholder i projektet med tilbygningen.
- Jens Møller har påtaget sig opgaven at sælge bande-reklamer i VB Parken.
- Der er store udfordringer i 2019 med seniorfodbolden i moderklubben.
- Derimod går det godt i talentsektoren.
- Endnu engang kunne KE fortælle at klubben mangler frivillige - opgaverne vil blive specificeret.
- Målet for økonomien i 2019 er et budget på kr. 130.000.
Tak til Knud for en god orientering vedrørende moderklubben. 
Som afslutning på mødet kunne Hans Jørgen Lund oplyse at vi mangler frivillige der kan hjælpe til i kiosken på Vejle Stadion ifm. med Superligakampene. Old Boys afdelingen har s.å tjent kr. 38.000 brutto, hvoraf en stor del går til ungdomsafdelingen.
Ole Olesen orienterede om at man starter tirsdags-træning kl. 19.15 for 60+ medlemmer. 
Næste møde er tirsdag den 5. februar kl. 10.00 i VB Parken.
Referat: Conny - Foto Conny/Thorben.