Menu

Referater fra 2023

Generalforsamling den 10. januar 2023.

Kaj Kohave bød velkommen til de ca. 60 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. En særlig velkomst til Henrik Tønder som gav en kort orientering om den nye tilbygning i VB Parken, som skal huse den professionelle afdeling.

Efter morgenbordet fik Henrik ordet:

Tilbygningen bliver på 1200 m2 og skal huse hele den sportslige afdeling inkl. U19 Liga. Huset skal stå færdigt den 1. juli 2023 og vil koste ca. 20 mio. kr. som finansieres via eksterne investorer, hvor VB så lejer sig ind. Henrik fremhævede specielt 3 ting som vil være en fordel ved det nye hus.

  • Den sportslige sammenhængskraft.
  • Overgangen fra U19 liga spillere til 1. holdet.
  • Hverdagen, hvor alt bliver integreret i huset.

Derefter gennemgik Henrik i hovedtræk de enkelte rum i de to etager, som huset kommer til at bestå af.

Under orientering kunne Henrik oplyse at der i uge 7 bliver et VB-arrangement i Musikteatret for VB´s sæsonkortholdere.

Generalforsamling:

Gert Eg blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Første punkt var formandens beretning, hvor Kaj Kohave henviste til referaterne på hjemmesiden. Derudover fremhævede Kaj specielt to møder. Maj mødet hvor 1972 holdet blev fejret med 50-års jubilæet for the double og juni mødet hvor Gert Eg gav en orientering om sin deltagelse i Rigsretssagen.

Med hensyn til antal medlemmer kunne Kaj oplyse at vi havde mistet ni medlemmer i 2022, hvoraf 6 var døde.

Kaj kom også ind på at der måske var brug for et generationsskifte i de enkelte udvalg for at få fornyet inspiration. Gennemsnitsalderen i udvalgene er p.t. 72-73 år.

Derefter gennemgik Hans Jørgen Lund de enkelte poster i regnskabet og kunne konstatere at årets resultat var et underskud på kr. 2.736,13. Egenkapitalen er herefter kr. 20.549,76.

Herefter var der valg til de enkelte udvalg:

Genvalg til bestyrelsen: Kaj Kohave, Hans Jørgen Lund og Conny Laursen.

Genvalg til aktivitetsudvalget: Knud Nørregaard, Tommy Poulsen og Finn Hansen.

Genvalg til festudvalget: Gert Roland, Hans Jørgen Lund og Conny Laursen.

Genvalg til revisor: Otto Ejsing.

Uændret kontingent på kr. 100,00 for 2023 blev også godkendt af generalforsamlingen.

Under eventuelt kom Knud Nørregaard ind på at der måske var brug for fornyelse/yngre medlemmer i aktivitetsudvalget for at få ny inspiration.

Kaj Poulsen havde en hilsen fra museet i Nykøbing Mors, hvor Kaj Poulsen har holdt foredrag to gange. Udstillingen med tidligere VBer er stadigvæk åben.

Som afslutning på mødet var der flasker til flere, der havde haft halv-/runde fødselsdage.

Knud Herbert Sørensen 70 år, Allan Simonsen 70 år, Kaj Poulsen 80 år, Hans Junker 70 år, Jens Møller 75 år.

Foredragsholder i februar er Henrik Risum.

Referat: Conny - foto: Thorben/Conny