Menu

Referater fra 2023

Møde i Seniorklubben den 5. september 2023 i VB Parken

Kaj Kohave kunne – efter at have inviteret interesserede til at besøge Vejle Padelcenter kl. 12:00 umiddelbart efter mødet - byde velkommen til dagens indlægsholder, Superligadommer Jakob Sundberg.

Sundberg, som er født på Møn, har dømt Superliga siden 2019, han er FIFA-dommer, har været Årets Dommer og har dømt Pokalfinalen. Civilt deler han sin tid mellem at være fodbolddommer og være sekretær for Liberal Alliance på Christiansborg.

Dommeren kunne delagtiggøre forsamlingen i, hvilke krav der i et langt bedømmelsesskema stilles til en topdommer i dag, og hvordan man vurderes efter hver kamp. Han understregede, at empati er en væsentlig egenskab at have, da en god dommer skal have forståelse for spillernes reaktion.

Han gennemgik, hvor mange beslutninger en dommer og en linjedommer i gennemsnit skal tage i løbet af en kamp, og at undersøgelser viser, at en dommer gennemsnitligt tager fejl fem gange i hver kamp.

Typemæssigt er en topdommer ofte ekstrovert.

Sundberg viste nu klip, der eksemplificerede kommunikationen med VAR-vognen – et af dem helt aktuelt fra VB’s kamp mod Brøndby for nylig.

Han gennemgik kriterier for advarsler og fastslog – til en vis undren for forsamlingen – at den anden advarsel til en spiller skal ”kunne ses fra månen.” Fornøjelsen skal ikke ødelægges for publikum ved for mange udvisninger!

Jakob Sundberg gennemgik, hvordan man forbereder sig til en kamp – fx med fokus på holdenes opstillinger, taktik og dødboldscenarier.

Han hyldede indførslen af VAR, så dommeren ikke står tilbage som den store skurk ved en fejlkendelse, men slog også fast, at det ikke er spor sjovt for en dommer at blive kaldt til VAR-skærmen – det betyder jo, man har begået en fejl!

Myriader af spørgsmål fra salen viste, hvor engagerede folk var i emnet. De udskældte hands-regler var naturligvis til debat, og Sundberg slog fast, at et udvalg med bl.a. Michael Laudrup har set på reglen og trods alt fået den opblødt, så der dømmes knap så mange straffespark for hånd på bolden.

Flere kunne ikke forstå, hvorfor linjedommere stort set aldrig vinker offside, før situationen er afklaret, uanset hvor tydelig den er. Sundberg forklarede, at linjedommerne blot følger retningslinjerne for VAR.

VAR har i øvrigt forskellige forudsætninger i Superligaen. En søndagskamp kl. 14:00 dækkes kun af seks kameraer, mens en hovedkamp kan dækkes af op til 12 kameraer.

En Superligadommer får 12.000 kr. for at dømme en kamp.

Sundberg kunne fortælle, at den danske Superliga er yderst fredelig i forhold til visse steder i udlandet, hvor man på Cypern har hørt om bilbomber under en dommers bil etc …

Jakob Sundberg vil i øvrigt snart være gæst i mandagsfodboldmagasinet Offside hos Mads Laudrup.

Efter utallige spørgsmål fra forsamlingen, som havde meget på hjerte, kunne Seniorklubbens medlemmer kvittere med applaus for en fin indsigt i en topdommers hverdag.

Næste møde bliver tirsdag d. 03-10, hvor Johnny Mølby tegner og fortæller.

Referent: Ole Kristensen - foto: Thorben 

Møde i Seniorklubben den 1. august 2023 i VB Parken.

Kaj Kohave bød velkommen til første møde i efterårssæsonen, hvor forsamlingen fik lejlighed til at
hilse på Torben Knudsen, som havde første arbejdsdag. Torben er fremover daglig leder i
Moderklubben og står for alt omkring klubhuset, ligesom han også er ny kampfordeler. Torben
kommer fra en stilling som leder af sportscollege hos ACH, ligesom han også tidligere har været
ansat på institutioner for anbragte børn. Endvidere har han selv spillet breddefodbold i AGF og
været træner på DS-niveau i forskellige klubber. Velkommen til Torben Knudsen!

Torben Knudsen


Kaj kunne nu udtale mindeord over Otto Ejsing, som døde i juni, 94 år gammel. Otto blev medlem
af VB som 12-årig og spillede i en femårig periode 53 kampe på førsteholdet, som han var med til
at føre fra 3. til 2. division. Senere blev han fodbolddommer. Han var i 1961 med til at stifte
oldboysafd., ligesom han var en af initiativtagerne til Seniorklubben, hvor han optrådte som revisor.
Otto var ved sin død æresmedlem hos såvel Seniorklubben som oldboys.
Æret være Ottos minde.

Otto og Helge (arkivfoto: æresmedlemmer)


VB’s direktør Henrik Tønder præsenterede nu det nye VB Hus, som for ganske nylig er blevet taget
i brug af Superligaholdet samt af U19 liga.
Huset er endnu en smule ufærdigt, da en del møblement, billeder etc. endnu resterer, ligesom der
stadig er håndværksmæssigt arbejde at udføre.

Kaj og Henrik


Tønder betonede, hvor vigtigt det er, at førsteholdet nu er blevet en del af helheden. Børn og unge,
der træner i VB Parken har nu rollemodellerne på tætteste hold.
Direktøren stod nu for en guidet tour i det nye hus, som fremstår i rå beton fra Give Elementer.
Forsamlingen besøgte omklædningsrum, baderum m. isbad, støvlerum, vaskerum, tøjlager og
trykkerum, fitnessrum, trænerkontorer, mødefaciliteter, hvilerum og aktivitetsrum. Og som Tønder
sagde, er der nu ingen undskyldning for elitespillerne for ikke at præstere – rammerne er tip-top!


Der var fødselsdagsflasker til Jens Jørn Jensen, 75, Bent Jensen, 75 og Torben Knop, 70.

 
Næste møde bliver 05. september, hvor Thomas Gravesen vil vise rundt i Vejle Padelcenter.

Referat: Ole Kristensen - foto: Conny

 

Møde i Seniorklubben den 6. juni 2023 i VB Parken.

I golfbetinget fravær af formanden kunne Conny byde velkommen til det sidste møde før
sommerferien.


Dagens foredragsholder var politikommissær Bent Hedeager Nielsen, som er afsnitsleder på
Politiskolen i Vejle.


Bent, der er uddannet i København, har været 40 år i politiet. Udover i hovedstaden har han bl.a.
været i Vejle, Horsens og Sydøstjyllands politikredse, ligesom han var to år på Politiskolen i
Brøndby som forberedelse til at overtage ansvaret for skolen i Vestdanmark.


I 2017 blev det nemlig politisk bestemt, at også den vestlige del af landet skulle have en Politiskole,
som skulle ligge i Vejle. Mens nybyggeriet stod på, havde skolen til huse på Ryes Kaserne i
Fredericia, inden den i 2020 rykkede til Vejle. Bent Hedeager slog dog fast, at der i princippet dog
kun er én Politiskole i landet, men med to uddannelsescentre.


Mens skolen i Brøndby oprindelig var gamle kommuneskoler, er skolen i Vejle oprettet med
baggrund i det tidligere Sparekassehovedsæde i Soldalen i Vinding, senere Sygeplejeskolen. I dag
er disse bygninger omdannet til værelser til Politiskolens elever, mens der ved siden af er rejst nye
bygninger til bl.a. undervisningslokaler, vægttræning, idrætshal, øvelokaler og
magtanvendelsesrum. På nabogrunden – et tidl. industriområde – er anlagt indendørs skydebane.

Byggeriet – budgetteret til oprindeligt 521, senere 541 mill. kr. – endte pga. afmatning i
byggesektoren med at blive 100 mill. billigere …!


Bent Hedeager Nielsen fortalte også om politiets mange opgaver, og opridsede, at politiet skal gøre
sig fortjent til borgernes tillid, at etaten skal være en del af samfundet, at man skal kende
samarbejdets værdi og kunne forstå fremmede kulturer.
Bent pointerede, at kriminalitetsbilledet i de senere år har ændret sig, bl.a. udtrykt i, at
internetkriminalitet fylder langt mere nutildags. Nye politibetjente skal derfor geares til det ændrede
kriminalitetsmønster.


Kommissæren understregede, at politiet skal være der, når der er brug for det – men ellers må det
gerne være usynligt. Stærkt synligt politi skaber ikke mere tryghed, lyder erfaringen – snarere
tværtimod. Ellers skal politiet forebygge og efterforske og samarbejde med resten af samfundet.
Uddannelsen, der tidligere var treårig, varer i dag to år og fire måneder. En ny kadetuddannelse
varer seks måneder. Politikadetter kan fx medvirke ved grænsekontrol, overvågning og
arrestantledsagelse, ligesom uddannelsen forhåbentlig kan give de unge kadetter lyst til senere at
blive ”rigtige” betjente. Politiskolen har ligeledes en overbygningsuddannelse.


Uddannelsen har et minimalt frafald på tre-fire prc. Der er fysiske optagelseskrav, men den største
hurdle er danskprøven, som kan koste op til 70 % af ansøgerne optagelse i første omgang.
Efter nogle år med begrænset søgning går det nu bedre med ansøgerantallet til politiuddannelsen.

Forsamlingen takkede med applaus for et interessant indblik i den vigtige uddannelse, som med den
nye Politiskole er blevet særdeles relevant for vejlensere.

Der var en flaske og Mr. VB Bogen til Bent som tak  - overrakt af Finn Hansen. 
Med klubsangen kunne Seniorklubben så gå på ferie til 01-08, hvor der atter kaldes til møde i VB
Parken med indtil videre ukendt indlægsholder.
Referent: Ole Kristensen / Foto Thorben

Møde / Reception den 2. maj 2023 - VB Museum

Kaj Kohave kunne byde velkommen til et lidt anderledes maj-møde, som stod i guldnålenes tegn. Der var således også inviteret adskillige gæster fra berørte familier, VB Elite, Moderklubben og pressen. Kohave kunne i sin velkomst netop glæde sig over det gode samarbejde mellem Seniorklubben, Moderklubben, museumsudvalget og VB Elite.

”Husorkestret” med Ole Bitsch og Knud Herbert Sørensen (2) diverterede med musikalske indslag og ledede fællessang.

Konferencier Tommy Poulsen overlod til Mogens Christensen fra museumsudvalget at redegøre for kriterierne for tildeling af VB’s guldnål.

11 nåle er i tidens løb uddelt til VB-ledere eller andre, der har gjort en stor indsats for klubben. Boet efter Ejgil Jensens indeholdt to nåle, ligesom boet efter Robert Torntoft har tilbageleveret en.

Henriette Eskildsen, bl.a. bestyrelsesmedlem i Moderklubben, overrakte nu to guldnåle.

Den første gik til Gert Eg, som kom til klubben i 1972 som 2. års ynglinge og efter debuten i 1973 spillede 509 kampe for førsteholdet (klubrekord) og scorede 71 mål. Han har bl.a. været medstifter af Spillerforeningen, siddet i Div.foreningens bestyrelse, i DBU’s bestyrelse, været formand i Moderklubben og sidder i Alliancens bestyrelse.

Iver Schriver overrakte blomster til Gert Egs frue, og Gert slog i sin takketale fast, at han var stolt og ydmyg over den hæder, der var blevet ham til del. Han har selv arbejdet sammen med guldnålemodtagerne Orla Hansen, Leo Hansen, Erik Methmann, Erik Råballe, Ejgil Jensen og Robert Torntoft og pointerede, at han som spiller selv har nydt godt af disse lederes store arbejde.

Gert sagde, han har haft den fornøjelse at spille under de bedste trænere, som eksempelvis Poul Erik Bech, Ernst Netuka og Ole Fritsen, og spillet sammen med de bedste spillere, bl.a. en af dagens guitarister, stopperkollegaen Knud Herbert Sørensen (2) i godt 450 kampe …

Gert var stolt af som den eneste i landet at have været spillende klubformand.

Henriette Eskildsen kunne nu udlevere en guldnål til Kurt Kristensen.

Kurt har været best.medlem i og formand for VB’s Venner og således været med til at samle 1,1 mill. kr. ind til klubben. Han arrangerede busture til udekampene, koncerter og avisindsamling. Han har siddet i såvel amatør- som prof.bestyrelse, har layoutet VB’s Årsskrift og har ført en omfattende statistik over spillere og kampe i klubben. I 2014 modtog han VB’s sølvnål.

Også her var der blomster til fruen fra Iver Schriver, og Kurt betonede i sin takketale, at tiden i VB har været den bedste i hans liv. Han har ikke selv spillet i VB, men har set klubbens kampe siden slutningen af 1940’erne, og han mindes stadig et utal af opryknings-, pokal- og mesterskabskampe.

Der var stående applaus til de to nålemodtagere, og VB’s direktør Henrik Tønder takkede i en tale dem begge.

Tønder har arbejdet sammen med Gert Eg i mange år og kan altid få kompetente råd herfra. Samtidig har Gert altid været eksponent og bannerfører for god og eksemplarisk VB-opførsel. Sammen deler Tønder og Eg naturligvis drømmen om tilbagevenden til Superligaen.

Videre kaldte Tønder Kurt Kristensen for ”manden, der går i korridorerne.” Kurt er altid interesseret og engageret i klubben, og en sådan passion er vigtig i den 3. alder. Han hjælper med forberedelserne til hjemmekampene, og så har Kurt givet entusiasmen videre til sønnerne, klubfotograf Johnny og økonomidirektør Brian.

Olav Skaaning Andersen, tidligere BT-redaktør og mangeårig VB-fan holdt nu en varm, men også uhyre realistisk tale om sin favoritklub.

Olav har holdt med VB (og Borussia Mönchengladbach), siden han som dreng oplevede Allan Simonsens klub spille opvisningskamp i 1976 på Vejle Stadion. Siden den dag fulgte Olav, skønt bosiddende i Hjortsvang, alle VB’s hjemmekampe, og han er stadig en flittig gæst også på ydmyge 1. divisionsstadions rundt i landet, når de rødblusede kommer på besøg.

Olav husker mesterskaberne, pokaltitlerne og EC-kampene, men betonede nøgternt, at den tid aldrig vender tilbage. Dansk fodbold er et buldrende eksprestog, hvor kun få kan følge med, og etableret top 6-klub bliver VB aldrig. Uanset det store arbejde, der gøres bag kulisserne, uanset den betragtelige fan- og sponsorbase og uanset klubbens brand.

Vi er i dag oppe imod langt stærkere kræfter og kan ikke håbe på andet end måske en pokalfinale og et sporadisk ophold i top 6, understregede Olav.

Olav Skaaning ærgrer sig lidt over at se ex-VB’ere som Mølgaard og Sousa brillere i andre klubber i dag, og han fortalte en anekdote om ”Taxa-Knud”, som vi, der har set fodbold på den billige langside på Gl. Stadion, så tydeligt erindrer …!

Også varmt bifald til befriende ærlige Olav Skaaning for en god tale.

Inden klubsangen kunne Kaj Kohave overrække fødselsdagsflaske til Finn Hansen (75), Mogens Christensen kunne fremvise en spritny oversigt over guldnålemodtagere til Museet, og Tommy Poulsen kunne advisere om Gl. Stadions 100 års jubilæum 01. juni 2024, som vil blive festligholdt – måske med deltagelse af oldboys landsholdet.

Næste møde er tirsdag d. 06. juni, i VB Parken, hvor politikommissær Bent Hede Nielsen fortæller.

Referent: Ole Kristensen / foto: Thorben/Johnny

Møde i Seniorklubben den 4. april 2023.

Kaj Kohave kunne byde velkommen til dagens indlægsholder, VB’s kommunikationschef Morten
Pelch.

 
Som barnefødt på Nørremarken spillede Morten selv ungdomsfodbold i VB fra femårsalderen. Med
broderen, der også spillede i klubben, og faderen, der var kontrollør og med i fanklubben var alle
omkring ham en del af VB-familien.
Morten er journalistuddannet, og under sit arbejde for TV2 blev han i 2016 kaldt til Nørreskoven
for at tiltræde stillingen som kommunikationschef. VB var netop overtaget af de nye ejere, og uvant
med udenlandske ejere i dansk fodbold samt med et fortegnet mediebillede af Andrew Zolotko var
der god brug for at få fortalt den positive historie om Vejle Boldklub.
2016 var et ganske turbulent år, hvor VB havde tre uger til at få skabt et konkurrencedygtigt hold,
og spillere blev fløjet ind fra hele verden. Dengang var det et debatemne, men med den stigende
globalisering og masser af udenlandsk arbejdskraft også i virksomheder uden for fodboldverdenen
er VB’s internationale udsyn blev langt mere accepteret i dag, hvor også en halv snes øvrige
klubber nu er på udenlandske hænder.
Pelch understregede, at klubben har haft god gavn af ejerskiftet. Efter ni år i den næstbedste række
og med en sejlende økonomi spiller VB nu for tredje gang siden 2016 om oprykning til Superligaen,
økonomien er forbedret, erhvervsnetværket rekordstort og Akademiets budget flerdoblet. Og
klubben er stadig lokalforankret med masser af folk i organisationen med VB-DNA i blodet –
Tønder, familien Thychosen, Klaus Eskildsen, Mads Bro, Brian Kristensen, Gert Eg osv.
Morten understregede, at mediebilledet er langt sværere at styre i dag med de mange SoMe
platforme. De mange udenlandske spillere kan hurtigt poste diverse udsagn, som ikke lige har været
aftalt med klubben. Det er dog Mortens holdning, at ytringsfriheden skal have vide rammer for
spillerne – blot de holder sig fra kommentarer om dommere og modstandere …
Mange spillere er gået igennem klubben de seneste år, og Pelch nævnte som eksempel på, hvordan
spillere kan udvikle sig, den tidligere VB-lejespiller Hugo Ekitike, der nu tjener 400.000 Euro om
måneden i PSG …
Pelch fremhævede Raul Albentosa som en spiller, der trods sin spanske baggrund har taget VB-
logoet til sig.
”For byen, for holdet, for historien…” sådan lyder VB’s slogan, og Pelch nævnte mosaikken som
eksempel på, hvordan man hylder historien. Flere klubber, endda udenlandske, har fattet interesse
for projektet.
Også diverse jubilæumsspilletrøjer har været med til at mindes tidligere tiders bedrifter. I øjeblikket
spiller førsteholdet jo i en trøje inspireret af 1997-sølvholdet – det seneste VB-hold, der har vundet
noget.
VB-museet spiller her en stor rolle, og alle nye spiller præsenteres for VB’s historie på museet.
VB gør også meget ud af at være en medspiller i sociale tiltag med diverse projekter til gavn for
udsatte børn og deres familier – fx juletræsfest for udsatte børn og Kong Hans’ Eg-konceptet.

Klubben gør meget ud af at åbne op over for det omgivende samfund, og Oliver Provstgaard har
eksempelvis holdt indlæg for elevråd om det at turde og stå frem.
Efter spørgsmål fra salen kunne forsamlingen takke Morten Pelch for endnu et væsentligt indblik i
traditionsklubbens virke.


Næste møde, som afholdes på Vejle gl. Stadion, er berammet til tirsdag d. 02-05.

Referat: Ole Kristensen - foto: Torben/Conny

 

Møde i Seniorklubben den 7. marts 2023.

Kaj Kohave introducerede dagens gæstetaler, Keld Bordinggaard og kunne samtidig byde
velkommen til Seniorklubbens nye medlem Tommy Andersen, der kort præsenterede sig selv.
Tommy spillede 233 førsteholdskampe i årene 1978-86. Han var således med til at hjemføre to
danske mesterskaber og en pokaltitel. Pga. en ondartet skade måtte Tommy desværre lægge
støvlerne på hylden allerede som 26-årig.

Tommy Andersen


Finn Hansen præsenterede efter morgenmaden dagens indlægsholder, Keld Bordinggaard. Keld er
60 år gammel og født i Holstebro. Han optrådte som aktiv på midtbanen for klubber som OB og
Silkeborg, ligesom han har spillet i VB á to omgange. Han har også været træner i Nørreskoven,
ligesom han har stået i spidsen for Silkeborg og det danske U21 landshold og været landstrænerass.
for Morten Olsen samt ass. for Kasper Hjulmand i Mainz 05.


Keld fortalte nu om sit virke i Bundesligaklubben Bayer 04 Leverkusen.
Keld har UEFA Pro Licens samt UEFA’s Master for International Players, og med det i bagagen
blev han i 2019 først strategisk rådgiver på konsulentbasis for Leverkussen, og i 2021 byttede han
Head of Coaching-rolle i VB ud med en ditto i netop Leverkusen under sportsdirektør Simon
Rolfes.
I Tyskland kaldes klubben Die Werkself, da det er en fabriksklub ejet af medicinalkoncernen Bayer.
Bordinggaards opgave i klubben er at udvikle Akademiet og få flere lokale drenge ind på holdet.
Bedst kendt af de egenudviklede spillere er vel Kai Havertz, der senere blev solgt til Chelsea for 80
mill. Euro.
Keld drog nogle sammenligninger til dansk fodbold, hvor han påpegede, at FCN oprindelig var en
klub med knowhow, men uden kapital, hvilket så siden har ændret sig. Omvendt er Esbjerg et
eksempel på en klub med kapital, men uden knowhow … Heller ikke AaB fik rosende ord med på
vejen af Keld. I Tyskland pegede Keld på klubber som Hamburger SV og Hertha Berlin som
sovende dinosaurer med god økonomi, men uden fodboldmæssig knowhow.
Med ”filosofi, spillestil og træning” som fokuspunkter er det målet at gøre Leverkusen til et top-4
hold i Tyskland og et top-16 hold i Europa. I Tyskland er Bayern München, Borussia Dortmund og
RB Leipzig et stykke foran de øvrige, og Bayer 04 slås med bl.a. Wolfsburg og Mönchengladbach
om de næste pladser.
Leverkusen har en god økonomi, men Keld ser et stort behov for at forbedre klubbens knowhow, og
det forsøger han at medvirke til ved at implementere en ny måde at træne på, bedre planlægning og
evaluering af træningspas, nye coaching software samt bedre styrketræningsfaciliteter.
For Keld er det positivt, at Bayer-koncernen ikke interesserer sig voldsomt for fodbold og derfor
sjældent blander sig i sporten, men anerkender klubbens store betydning for byen.
Han har fået tilknyttet Ismael Camenforte Lopez som ny ekspert i træningsmetodik – Ismail er
samtidig fysisk træner for det danske fodboldlandshold.

Den fysiske træning skal gøres mere spilrelevant – såkaldt tre- og firedimensionel.
Foreløbig er det lykkedes at rykke klubbens U17 hold markant, ligesom udviklingen af egentalenter
vokser.
Bayer 04 har mange konkurrenter i det tætbefolkede Nordrhein-Westfalen – Dortmund, Köln,
Gladbach Schalke 04, Düsseldorf osv.
Der er kamp om talenterne, og Leverkusen har selv brudt et ”gentleman-agreement” ved at kapre
den unge Florian Wirtz fra FC Köln, som nu som blot 18-årig er millioner værd.
Bordinggaard understregede, at man har brug for spillere, der kan det ekstraordinære, hvilket ikke
altid fremmes ved alt for struktureret træning, som det praktiseres i de store europæiske
fodboldlande. Derfor må man ofte til Afrika og Sydamerika for at finde det ekstraordinære.
Keld langede ud efter licenssystemet og den for tidlige professionalisering af ungdomsfodbolden.
Keld har kontraktudløb i Leverkusen til sommer, men forlænger gerne.
Efter mange interesserede spørgsmål fra salen kunne forsamlingen via applaus takke Keld
Bordinggaard for et meget interessant indblik i en tysk storklub.

Inden klubsangen var der fødselsdagsflasker til Erik Dahl, 70, og Gert Jensen, 75.

 

Ved næste møde den 04. april er det VB’s kommunikationschef Morten Pelch, der fortæller.

Stemningsbilleder:

Keld skriver autografer i Tommys scrapbøger og 2x Knud Herbert og Jan ser til.

Møde i Seniorklubben - Tirsdag den 7. februar 2023.

Kaj Kohave kunne i sin velkomst annoncere to nye medlemmer, Tommy Andersen og Jan Thorman Kaspersen, af hvilke sidstnævnte var til stede. Samtidig har Max Rasmussen desværre meldt sig ud pga. sygdom.

Jan Kaspersen, som af Knud Herbert Sørensen II er blevet introduceret til Seniorklubben, præsenterede herefter sig selv. Jan spillede selv ungdomsfodbold i VB i midt-60’erne. Senere skiftede han til Bredballe IF, ligesom han har haft kampe for AGF’s bedste juniorhold. Han har trænet U14-drenge, da VB og BIF stillede fælles hold. Jan er uddannet lærer fra Jelling Seminarium og gik senere ind i campingbranchen, og hans firma har været sponsor i VB Elite. Jan er inkarneret VB’er og udstyret med såvel sæsonkort som et blodrødt VB-hjerte.

Jan Kaspersen

Knud Nørregaard introducerede nu dagens indlægsholder, Thorkild Knudsen. Thorkild har spillet 29 kampe for klubbens førstehold og scoret 9 mål, men da han samtidig har optrådt på samtlige seniorhold i klubben, kunne han præsentere sig selv som også repræsenterende bredden og klubånden i VB.

Thorkild er årgang ’50 og født i Hygum, ja, faktisk i Brugsen (el. den tilhørende lejlighed), som kom til at spille en stor rolle i hans liv. Fodboldmæssigt startede han i Jelling fS – dengang spillerne cyklede til kampene – og skiftede så til VB som junior, hvor han straks mødte koryfæer som ”Jackie” og ”Bimmer.”

Som andetårs ynglinge kom Thorkild på førsteholdet, og i 1969 blev det til debut på førstedivisionsholdet i en kamp i Esbjerg. 13 gange var Thorkild 12. mand den sæson, som skulle vise sig at blive så utroligt nervepirrende for VB, der først reddede sig i sidste kamp med en 4-3 sejr i Hvidovre – et opgør, hvor Thorkild blev på bænken hele kampen.

Thorkild Knudsen har mange gode minder fra sin VB-tid. Bl.a. deltagelsen på det særdeles talentfulde Talenthold, som bl.a. deltog i en turnering i Groningen. Ni af de 12 spillere fra Talentholdet kom i øvrigt på divisionsholdet.

Efter et par år på lavere rangerede hold vendte Thorkild tilbage til divisionsholdet i 1973. Her husker han både deltagelse i sommerturen til Portugal, Toto-kampene samt selvfølgelig først og fremmest Europa Cup-triumfen mod Nantes, som desværre blev overskygget af Karsten Lunds brækkede ben. Og det efterfølgende smalle exit mod Celtic med 19.000 tilskuere på Vejle Stadion.

Efter yderligere et par sæsoner på lavere rangerede hold – Thorkild har i øvrigt aldrig været med til at rykke ud – stoppede angriberen i VB 1976 og skiftede til Ammitsbøl/Jerlev i forbindelse med, at han blev uddeler i Brugsen.

Knudsen sammenfattede sin karriere således: ”Manglende teknik blev opvejet af vilje og energi …”

Thorkild blev medlem af Seniorklubben for syv år siden og har endnu aldrig misset et møde.

Han er frivillig på Stadion, og er efter et par år bag baren nu vært i loungen, hvor han byder sponsorerne velkommen til kampene. Her har han kun misset fire kampe på syv år.

Thorkild er også aktiv i forbindelse med U21 kampene på Stadion, hvor scouts og forældre skal serviceres, ligesom han understregede klubbens sociale engagement fx i form af juletræsfest for udsatte børn, hvor Thorkild selvfølgelig også hjælper til.

Thorkild Knudsen var i 43 år uddeler i Brugsen i Jerlev og modtog efter 40 år i den forbindelse Dronningens Fortjenstmedalje med Krone. Thorkild kunne med bopæl 300 m fra Brugsen ligeledes fortælle om dramatiske anholdelser ved tyveriforsøg.

Flaske og applaus til Thorkild Knudsen for et godt indlæg af en rigtig VB’er.

Inden den traditionelle klubsang annoncerede Kohave næste møde d. 07. marts, hvor Keld Bordinggaard, Head of Coaching i Bayer 04 Leverkusen, fortæller.

Referent: Ole Kristensen - foto: Thorben/Conny

Generalforsamling den 10. januar 2023.

Kaj Kohave bød velkommen til de ca. 60 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. En særlig velkomst til Henrik Tønder som gav en kort orientering om den nye tilbygning i VB Parken, som skal huse den professionelle afdeling.

Efter morgenbordet fik Henrik ordet:

Tilbygningen bliver på 1200 m2 og skal huse hele den sportslige afdeling inkl. U19 Liga. Huset skal stå færdigt den 1. juli 2023 og vil koste ca. 20 mio. kr. som finansieres via eksterne investorer, hvor VB så lejer sig ind. Henrik fremhævede specielt 3 ting som vil være en fordel ved det nye hus.

  • Den sportslige sammenhængskraft.
  • Overgangen fra U19 liga spillere til 1. holdet.
  • Hverdagen, hvor alt bliver integreret i huset.

Derefter gennemgik Henrik i hovedtræk de enkelte rum i de to etager, som huset kommer til at bestå af.

Under orientering kunne Henrik oplyse at der i uge 7 bliver et VB-arrangement i Musikteatret for VB´s sæsonkortholdere.

Generalforsamling:

Gert Eg blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Første punkt var formandens beretning, hvor Kaj Kohave henviste til referaterne på hjemmesiden. Derudover fremhævede Kaj specielt to møder. Maj mødet hvor 1972 holdet blev fejret med 50-års jubilæet for the double og juni mødet hvor Gert Eg gav en orientering om sin deltagelse i Rigsretssagen.

Med hensyn til antal medlemmer kunne Kaj oplyse at vi havde mistet ni medlemmer i 2022, hvoraf 6 var døde.

Kaj kom også ind på at der måske var brug for et generationsskifte i de enkelte udvalg for at få fornyet inspiration. Gennemsnitsalderen i udvalgene er p.t. 72-73 år.

Derefter gennemgik Hans Jørgen Lund de enkelte poster i regnskabet og kunne konstatere at årets resultat var et underskud på kr. 2.736,13. Egenkapitalen er herefter kr. 20.549,76.

Herefter var der valg til de enkelte udvalg:

Genvalg til bestyrelsen: Kaj Kohave, Hans Jørgen Lund og Conny Laursen.

Genvalg til aktivitetsudvalget: Knud Nørregaard, Tommy Poulsen og Finn Hansen.

Genvalg til festudvalget: Gert Roland, Hans Jørgen Lund og Conny Laursen.

Genvalg til revisor: Otto Ejsing.

Uændret kontingent på kr. 100,00 for 2023 blev også godkendt af generalforsamlingen.

Under eventuelt kom Knud Nørregaard ind på at der måske var brug for fornyelse/yngre medlemmer i aktivitetsudvalget for at få ny inspiration.

Kaj Poulsen havde en hilsen fra museet i Nykøbing Mors, hvor Kaj Poulsen har holdt foredrag to gange. Udstillingen med tidligere VBer er stadigvæk åben.

Som afslutning på mødet var der flasker til flere, der havde haft halv-/runde fødselsdage.

Knud Herbert Sørensen 70 år, Allan Simonsen 70 år, Kaj Poulsen 80 år, Hans Junker 70 år, Jens Møller 75 år.

Foredragsholder i februar er Henrik Risum.

Referat: Conny - foto: Thorben/Conny

Luk