Menu

Tjekliste til ny sæson


Når en ny sæson skal i gang, er det godt lige at repetere følgende:

Turneringstilmelding

 • Kampfordeleren tilmelder hold til DBU’s turneringer i samarbejde med den pågældende afdelingsleder.
 • Inden turneringen starter, skal du sikre, at dit spillermateriale matcher tilmeldingen.
 • Hvis noget er uhensigtsmæssigt, skal du koordinere med din afdelingsleder.

Kampflytning / afbud

 • Hvis du har brug for at flytte en kamp, skal det gøres asap, jvf procedurer fra kampfordeler.
 • Hvis du bliver nødt til at melde afbud til en kamp, får klubben en bøde.

Kampafvikling

 • Til alle DBU’s kampe fra U13 og op booker kampfordeler automatisk dommer og bane. Til kampe på U12 og under skal du selv udpege en (forældre)dommer.
 • Ved kampe udenfor DBU regi kontaktes kampfordeler vedr. banebooking og dommer.

Kamptøj

 • Hvis I får nyt kamptøj skal det gamle afleveres til materialeforvalteren. Hvis I har brug for nyt kamptøj, skal du i god tid kontakte din afdelingsleder.

Træningstider

 • Banefordeleren planlægger træningstider for alle hold i samarbejde med afdelingslederne.
 • Tjek baneplanen for hvornår I skal træne og på hvilken bane.

Medlemsregistrering

 • En ny spiller er altid velkommen til at træne med i nogle uger, inden indmeldelse. Når man først er meldt ind, kan man til gengæld ikke få kontingent retur, hvis man stopper igen.
 • En ny spiller skal selv indmelde sig via hjemmesiden. Man skal udfylde seneste klub for at sikre at spillercertifikatet overgår til VB.
 • Man betaler kontingent ved indmeldelse, og jo længere vi er inde i sæsonen, jo billigere bliver det.
 • Du kan henvise nye medlemmer til klubbens velkomsthilsen på hjemmesiden.
 • Hvis en spiller ønsker at udmelde sig, skal det ske via hjemmesiden.

Kontingentbetaling/restancer

 • Vi opkræver kontingent den 1/2 og den 1/8.
 • Kontingentkronerne sikrer, at du og dine trænerkolleger kan modtage jeres godtgørelse, og at den generelle drift af klubben fungerer ordentligt, og derfor har vi en forholdsvis skrap procedure.
 • Alle skal betale kontingent til tiden, og hvis en spiller ikke er blevet opkrævet, skyldes det, at vedkommende ikke tjekker den email adresse, som de selv har angivet på deres DBU profil.
 • Systemet er sat op, så man automatisk bliver spærret til holdkort, hvis deadline for indbetaling af kontingentet er overskredet, og efterfølgende bliver man udmeldt.

Kontaktinfo

 • Det er vigtigt, at du holder dine kontaktinfo på din DBU profil opdateret – så vi sikrer, at det er korrekt information, der fremgår af hjemmesiden.

Udbetaling af godtgørelse

 • Du skal sikre, at du har underskrevet din kontrakt på kontoret, da du ellers ikke kan få godtgørelse.
 • 8 dage inden du skal have udbetalt din godtgørelse, jf. din aftale, skal du aflevere et udfyldt godtgørelsesskema til kontoret – skemaet finder du på vejleboldklub.dk/medlemmer/trænere/godtgørelsesskema. Det er dit eget ansvar, at skemaet er udfyldt korrekt, og hvis du har spørgsmål, kan din afdelingsleder hjælpe. 

Sæsonkort

 • Som træner i Vejle Boldklub modtager du hvert år et sæsonkort til 1. holdets kampe på Vejle Stadion.
 • Alle spillere får også et sæsonkort, når de har betalt kontingent, og det er dit ansvar at uddele dem til dine spillere.
 • Vi skriver i træner/ledergruppen, når kortene kan hentes.

Materialer

 • Hvis I mangler toppe, veste eller bolde så kontakt jeres afdelingsleder, så der kan blive bestilt nyt.
 • Hvis I har flere toppe/veste/etc. end I skal bruge, så bedes du aflevere dem til materialeforvalteren, så vi kan få fordelt tingene og derved spare klubben for nogle unødvendige udgifter. 
 • Hvis I får nyt kamptøj, bedes I aflevere det gamle til materialeforvalteren.
 • Vores udebanetøj benyttes af flere hold, så hvis I har brug for det, skal du booke det hos materialeforvalteren minimum 3 dage i forvejen og returnere det nyvasket hurtigst muligt.

Baner/boldrum

 • Efter træning skal alle mål stilles på plads jvf planen. Bemærk målplanen er forskellig afhængig af, om vi er på sommer- eller vinterbaneplan.
 • Se https://www.vejleboldklub.dk/medlemmer/traenere/retningslinjer-for-kunstbanen/ vedr. lys på kunstbaner.
 • Ingen rekvisitter må efterlades på banen.
 • Boldvogne skal køres ind i en af de opmærkede båse i boldrummet.
 • Egne materialer skal ind i jeres skab.
 • Fælles materialer skal hænges på plads i boldrummet.
 • Vi tilstræber, at alle hold har et skab og en boldvogn – tag fat i din afdelingsleder, hvis du mangler.

Omklædningsrum

 • Repetér venligst reglerne for omklædningsrum for dine spillere.
 • De samme regler gælder, når I er gæster i andre klubber.

VB tøj

 • Hvis dine spillere – eller forældrene – ønsker at købe VB tøj i fællesskab, uanset om det finansieres via sponsorer eller egenbetaling, så skal det være Adidas tøj, og det skal købes hos Sport 24 erhverv. Derfor skal det gå igennem kontoret, så vi kan etablere den fornødne kontakt.
 • Du kan altid henvise spillere til VB webshop på vejleboldklub.dk under ”medlemmer”. For nogen virker den bedst på en computer (ikke telefon/tablet).

Yderligere informationer

 • Læs altid hvad der bliver lagt op på Facebook i ”Vejle Boldklub træner/ledergruppe” – det er her, den vigtigste kommunikation til dig fra klubben kommer.
 • På hjemmesiden (specielt under medlemmer/trænere) kan du som træner finde mange nyttige informationer.
 • Tjek FutureVejle.dk for hvad sæsonen byder på af spændende arrangementer og tiltag for dig eller dine spillere.

 

 

 

Luk