Menu

Praktiske forhold i VB Parken


Nyttig viden om praktiske forhold i VB Parken

Baneoversigt
Banerne i VB Parken er nummereret, og der hænger en oversigt flere steder i klubhuset. Se separat information vedr. brug af kunstbane og lysanlæg.

Baneplan
På vejleboldklub.dk findes baneplanen, hvor man kan se, hvor og hvornår de enkelte hold træner.

Boldrum og materialer
I boldrummet har hver årgang et skab med nøgle til og en boldvogn. Hvert hold har bolde, veste, kegler, kamptøj, lægetaske, drikkedunke og boldnet, som suppleres hvert år ved sæsonstart.

Man kan supplere til lægetaske ved at kontakte materialeforvalteren på materialer@vejleboldklub.dk

Udebanetøj
Man kan rekvirere udebanetøj ved at kontakte materialeforvalteren senest 3 dage før, det skal bruges.

Skab 1
Materialeforvalteren lægger alle materialer til afhentning i ”skab 1”, som er skabet nederst til venstre på gangen udenfor boldrummet. Nøglen til skabet ligger i Materialeforvalter bakken i skabet udenfor kontoret på gangen ovenpå – husk at lægge nøglen tilbage efter brug.

Brevbakke
I skabet på gangen ovenpå er der en bakke til hver årgang.

Omklædningsrum
Træneren er ansvarlig for det omklædningsrum, spillerne benytter, og at husreglerne overholdes – se separat information.

Mødelokale
Mødelokalet på gangen ovenpå kan bookes ved at notere på sedlen, der hænger på døren.

Booking af dommer og kampbane
Til alle DBU kampe booker kampfordeler automatisk dommer og bane. Sort dommer bliver påsat kampe fra U13 og op, mens U12 og ned selv skal finde (forældre)dommere. Hvis man har brug for at flytte en kamp, skal kampfordeler kontaktes på kampfordeler@vejleboldklub.dk senest 3 uger før, da vi ellers får en bøde. Ved kampe udenfor DBU-regi kontaktes kampfordeler vedr. banebooking og dommer.

Luk