Menu

Referater fra 2024

Møde den 6. februar 2024 i VB Parken.

I formandens fravær kunne Conny Laursen byde velkommen til dagens møde, hvor der var dækket op til 65 deltagere.

Der var en særlig velkomst til nyt medlem, Søren Østergaard, der under præsentationen af sig selv oplyste, at han som syvårig stiftede bekendtskab med klubben på Vejle Stadion, hvor han fulgte holdet og bl.a. overværede pokalfinalen i Parken i 1958. Han begyndte i 1959 på et af klubbens daværende 5 lilleputhold med trænere som f.eks. Preben Thomsen. Senere som ældre fristede han tilværelsen på Hovers serie 4-hold. I 1974 blev han fodbolddommer og modtog som sådan i en længere årrække mange belæringer fra spillere, herunder fra enkelte af de tilstedeværende.

Søren Østergård

Dagens indlæg var overladt til Tommy Poulsen og Gert Eg, der fortalte om tiltagende udenlandske ejerskaber af danske fodboldklubber.

Tommy Poulsen koncentrerede sit indlæg om Esbjerg FB og AC Horsens. Alle kender de senere års historie om Esbjerg, der så sent som i 2019 vandt bronzemedaljer for i sæsonen efter at rykke ned i 1. division. Efter amerikansk overtagelse af ejerskabet af klubben blev der ikke mindre kaos i klubben bl.a. på trænersiden. I 2023 var klubben tæt på konkurs, men blev reddet af økonomiske indskud fra den amerikanske aktionær og fra det lokale erhvervsliv. Situationen blev dog kun værre. Bærende kræfter blandt spillerne var væk fra klubben, der endte med nedrykning til 2. division. Klubben er under rekonstruktion efter konkurslovens regler. Under rekonstruktionen arbejdes der på finansiering til at købe amerikanerne ud af klubben for kr. 34 mio. Som følge af rekonstruktionen står Esbjerg til at blive frataget 9 points i den igangværende turnering, som dog føres af Esbjerg med 11 points, så der er lidt at give af, hvis rekonstruktionen gennemføres.

AC Horsens er i en lidt bedre situation, men står dog overfor i det mindste at skulle sikre sig adgang til oprykningsspillet fra NordicBet Ligaen. Økonomisk er klubben sikret ved større indsprøjtninger i klubkassen, og klubben arbejder hårdt på at finde unge, talentfulde spillere overalt, hvor de findes.

Blandt danske klubber, der er eller har været under udenlandske ejerskaber, kan nævnes i flæng: Vendsyssel, Fremad Amager, Næstved, Helsingør, AB, SønderjyskE, Brøndby, AaB, FC Midtjylland, FC Nordsjælland, HB Køge og Aarhus Fremad.

Interessen blandt de udenlandske aktionærer er præget af håb om at opnå økonomiske gevinster på grundlag af sportslige resultater eller spillersalg.

Tommy Poulsen og Gert Eg.

Gert Eg kunne berette om, at han i 2021 var medlem af et udvalg under DBU, der havde til opgave at analysere eventuelle krav i forbindelse med ejerskab af danske fodboldklubber. Udvalgets rapport afstedkom, at der af Divisionsforeningen i et cirkulære blev opstillet særlige krav for opnåelse af licens til fodboldklubberne for deltagelse i de respektive turneringer. Miseren om eventuelt nyt ejerskab af VB blev indledt sidst på året 2023 idet Andrew Zolotko udtrykte sin interesse i salg af sin aktiepost i klubben til en tysk-tyrkisk køber, hvis navn vanskeligt lader sig udtale. Han havde bedt klubbens ledelse om på bedste vis at servicere vedkommende med oplysninger om klubben og dens faciliteter. Forhandlingerne om salg resulterede i, at der af et lokalt advokatfirma blev udfærdiget aftale om aktiesalget. Sideløbende deltog Gert i forhandlinger med den mulige køber om overtagelse af endnu en aktiepost i klubben. Tysk-tyrkeren gav under forhandlingerne et sympatisk og tillidsfuldt indtryk og var i stand til at svare rigtigt på alle spørgsmål om sine visioner med klubben, som inkarnerede VB’er kunne ønske sig at høre. Det kneb imidlertid med at få dokumentation for køberens mulighed for at betale med penge, som han tilsyneladende ikke havde, ligesom dokumentationen for opfyldelse af Divisionsforeningens krav for opnåelse af licens ikke fremkom. Samtidig havde klubledelsen igangsat en undersøgelse af køberens baggrund som person og finansielt. Således strandede salget af aktieposterne, og aftale herom blev ophævet medio januar 2024.

Den tysk-tyrkiske køber er derfor nu helt ude af billedet, men der er fortsat ikke tvivl om, at Zolotko fortsat er interesseret i afhændelse af sin aktiepost.

Om affæren har skadet VB? Efter Gerts opfattelse er sagen ærgerlig, men har kun fået alle omkring klubbens ledelse til at rykke tættere sammen, og klubben er jo langt fra en nedsmeltning. Der er absolut ingen grund til at skose den daglige ledelse for sagens forløb. Tværtimod er der kun grund til at rose ledelsen for sit tilbundsgående arbejde, som forhindrede en usikker situation omkring ejerforholdene.

Begge indlægsholdere modtog bifald for de interessante orienteringer.

Knud Herbert får overrakt et par flasker af Conny.

Dagens hædersgæst – Knud Herbert Sørensen I – 90 år den 21. januar 2024 – havde måske slet ikke tænkt sig at deltage i dagens møde, men blev hentet ind af Knud Herbert Sørensen II for at deltage i en særlig anledning: Seniorklubben ønskede at hædre Knud Herbert I som æresmedlem af klubben. Begrundelsen for denne hæder blev fremført af Knud Herbert II, der kunne oplyse, at hans navnefælle er den 4. i rækken af æresmedlemmer i seniorklubben. De 3 tidligere personligheder er: Robert Torntoft, Helge Olsen og Otto Ejsing.

Knud Herbert I kom til Vejle i 1954. Han deltog på det legendariske 1.-hold i slut halvtredserne og var med til at vinde DM i 1958. Han var en af VB’s første landsholdsspillere og opnåede 2 A-landskampe. Knud Herbert var medstifter af Seniorklubben i 1993. I sin høje alder klarer han sig selv i dagligdagen i alle henseender. Han blev fejret i VB museet nogle dage før sin fødselsdag.

Knud Herbert I sammen med Conny og Knud Herbert II.

Knud Herbert II redegjorde kort for baggrunden for navnefællesskabet med hædersgæsten. Det skyldes, at faderen til Knud Herbert II og det nye æresmedlem var livslange, bedste venner. Faderen var stor beundrer af sin ven både som menneske og fodboldspiller og opkaldte derfor sin søn efter vennen. Der blev givet et par anekdoter, som navnefællesskabet har afstedkommet gennem tiden. Knud Herbert II blev ”smittet” af VB gennem æresmedlemmet.

Knud Herbert I modtog et par flasker og et diplom som det synlige bevis på æresmedlemskabet. Der udråbtes et VB-leve for hædersgæsten.

Herefter kunne Conny Laursen overrække 2 fødselsdagsflasker til Gert Roland Jensen – 75 år i januar.

Gert Roland 75 år.

Endvidere var der et stort tillykke og gave fra Seniorklubben til Ingelise Larsen – 80 år. Torben Knudsen lykønskede ligeledes på moderklubbens vegne Ingelise med den runde dag, og på oldboysafdelingens vegne lykønskede Hans Jørgen Lund med en lille gave og tak til Ingelise for hendes altid beredvillige indsats ved oldboysarrangementer.

Ingelise sammen med Conny, Torben og Hans Jørgen.  

Ref.: Hans Jørgen Lund / foto: Torben Jensen

 

Møde den 9. januar 2024 - Generalforsamling m.v.:

Kaj Kohave kunne i sin velkomst til den årlige generalforsamling imødese et spændende VB-forår – ikke mindst for Superligaen med evt. ny ejer og kamp mod nedrykning.

Formanden kunne også byde velkommen til to nye medlemmer.

Michael og John.

Michael Damm Pedersen er søn af VB’s navnkundige massør Vagn. Michael har civilt været vidt omkring hos bl.a. Tulip, Funder, Ugeavisen Fredericia og Lego – nu arbejder han med pædagogik. Han fik 15 tællende kampe for VB’s førstehold, ligesom han også spillede i Ikast og KIF. Som ynglinge var han med til at vinde DM for VB.

Trænerhvervet har ført ham over klubber som Seest, Bramdrupdam, Billund, og Kolding B kvinder.

Michael har tre børn.

John Jensen bor i Haderslev med sin hustru og har i alt fem børn. Han spillede i VB fra 10-årsalderen, til han var 23. Han spillede mest på DS, men havde også en enkelt kamp for divisionsholdet.

John har i dag et malerfirma og har aktier i VB.

Gert Eg blev vanen tro valgt som dirigent for generalforsamlingsdelen.

Han kunne give ordet til Kaj Kohave for beretningen, og formanden kunne notere et medlemstal på 84 i Seniorklubben – ni er kommet til, to er gået bort. Han kunne se tilbage på spændende indlægsholdere som bl.a. Henrik Tønder og Morten Pelch, som kunne bekræfte, at sammenhængskraften i Vejle Boldklub er stor. Andre begivenheder var guldnåleoverrækkelsen til Gert Eg og Kurt Kristensen, Europa-Cup jubilæet samt Lars Werges præsentation af Viva Vejle.

Kohave imødeså et generationsskifte i Seniorklubbens udvalg. Han glædede sig over stor opbakning til møderne, men mindede medlemmerne om at melde evt. afbud på forhånd samt gjorde opmærksom på, at alle referater kan ses på Moderklubbens hjemmeside.

Kaj og Hans Jørgen studerer regnskabet. 

Hans Jørgen Lund kunne i sin gennemgang af regnskabet notere indtægter på godt 8000,- kr. i form af kontingentopkrævning fra 80 medlemmer. Udgifterne – hovedsageligt fra julefrokost, porto/print samt gaver – udgjorde en my mere, således at Seniorklubben måtte registrere et underskud på godt 285,- kr.. Formuen er dog stadig på den rigtige side af 20.000,- kr.

Regnskabet var som følge af Otto Ejsings bortgang revideret af Peter Fruergaard Hansen.

Såvel beretning som regnskab blev godkendt med applaus.

Kaj Kohave, Conny Laursen og Hans Jørgen Lund blev genvalgt til bestyrelsen.

Knud Nørregaard, Tommy Poulsen og Finn Hansen sidder stadig i aktivitetsudvalget og blev tilført nyt blod i form af Jan Faber og Knud Herbert Sørensen (2).

Festudvalget udgøres stadig af Gert Roland, Conny Laursen og Hans Jørgen Lund, men suppleres nu af Eluf Troelsen.

Peter Fruergaard Hansen er revisor med Hans Werge som suppleant.

Kontingentet er uforandret 100,- kr.

Under Evt. gjorde Hans Werge opmærksom på, at bogen Viva Vejle stadig kan købes gennem ham formedelst 350,- kr.

Gert Eg kunne herefter afslutte en stilfærdig generalforsamling.

Moderklubbens formand Malte Skau, som sammen med Benny Gylling, Karina Stelman, Jakob Thygesen og Peter Klode udgør amatørbestyrelsen, kunne nu fortælle nyt fra den side af VB.

Skau afløste Thomas Foged, der sammen med Henriette Eskildsen gik af ved generalforsamlingen i 2023, og har været aktiv i VB i 10 år. Han har været træner på såvel drenge- som pigesiden, scout og best.medlem siden 2019. Civilt arbejder han med IT, har tre børn og bor i Bredballe.

Skau roste Torben Knudsen, ny daglig leder i VB Parken, som er tiltrådt i en travl tid med bl.a. skift af trøjesponsorat, og som yder et stort arbejde for klubben.

Malte Skau er glad for opførelsen af det nye VB Hus til Eliten, som betyder meget for sammenhængskraften i klubben. De yngste VB’ere har nu rollemodeller helt tæt på.

Med 150 piger i U6-U12 er VB en af Jyllands største pigefodboldklubber. I den anledning har man i Flemming Meldgaard ansat en børneudviklingstræner.

På drengesiden indtager VB i DBU’s rangeringssystem en 11. plads i landet, men der må kæmpes hårdt, for kravene skærpes hele tiden. Det bærer dog frugt – i SL-kampen mod Hvidovre i efteråret havde halvdelen af VB’s markspillere spillet ungdomsfodbold i klubben.

Også i udlandet spiller en del med baggrund i VB’s ungdomsafdeling.

Hos pigerne er der ingen elitehold, men dog 11-mands hold i alle de bedste regionale rækker.

I senior der et herrehold i JS – konkurrencen er hård i områdets seniorfodbold - og kvindehold i 2. div. samt i serie 2.

Der er i VB flere aktive spillere på pige-/kvindesiden end hos det såkaldt stærke køn. Med stort set fravær af breddefodbold på drengesiden kan Moderklubben således betragtes som en pigeklub og en drengeeliteklub. En længere debat udspandt sig i den anledning.

Udover turneringsfodbold udfoldes i VB-regi forskellige stævner og ekstra træningstilbud, bl.a. i samarbejde med DBU, så aktiviteten er stor i VB Parken. Der er visse bane- og lysudfordringer, og græsset udskiftes i år på den gamle kunstbane.

Tommy Poulsen kunne nu berette om nyt fra Museet.

10-01 præsenteres en ny bog om tysk fodbold på Museet, da VB jo har haft ikke færre end seks spillere i Bundesligaen.

Knud Herbert Sørensen (1) fylder 90 d. 17-01, hvilket markeres på Museet kl. 10:00.

Gl. Vejle Stadion fylder 100 år d. 01.06, hvilket markeres med en kamp mellem oldboys landsholdet og et udvalgt VB-hold d. 31-05 på atletikstadion.

Med klubsangen sluttede det første møde i 2024.

Referent: Ole Kristensen - foto: Thorben/Conny

Luk