Menu

Om U13-U19

Velkommen til U13-U19 i Vejle Boldklub
Vejle Boldklub er for motiverede spillere, der ønsker at udvikle sig, så de bliver så gode til at spille fodbold som muligt.

De allerdygtigste fodboldspillere på disse årgange hører til i VB’s talentsektor, VB Future, men også i moderklubben stiller vi krav til os selv om at have et trænings- og klubmiljø, der er blandt de bedste og mest udviklende i området.

Generelt
Vi gør en indsats for at fastholde spillerne igennem ungdomsrækkerne ved at tilbyde udviklende træning og et godt socialt sammenhold.

Vi gør på disse årgange fortsat brug af forældretrænere, og vi gør meget for at udvikle dem, så deres kompetencer følger spillernes færdigheder fra børnefodbold til ungdomsfodbold.

I det omfang vi kan finde andre trænere (end forældre) kommer de indover, og på de ældste årgange er der kun forældretrænere, hvis de har uddannet sig til at træne på det niveau.

VB har en sportslig ansvarlig, der fungerer som konsulent og sparringspartner for trænerne, og som sikrer at den sportslige strategi for afdelingen følges af trænerne.

Træning
Træningen er udfordrende og det er vores mål, at udvikle spillernes individuelle færdigheder på alle niveauer. Den sportslig ansvarlige sikrer, at træningen foregår efter VB’s træningsprincipper.

Vi tilbyder 2-3 gange træning om ugen fra april til oktober på græs eller kunstgræs i VB Parken og 1-2 gange om ugen fra oktober til april på kunstgræs. I vinterperioden kan træningen foregå på andre baner, f.eks. Vejle Idrætsefterskole eller Hældager stadion.

Kampe og stævner 
VB deltager i DBU’s turneringer på de respektive årgange.

Der må altid forventes at komme oversiddende spillere fra talentsektorens hold, der spiller kampe på moderklubbens hold – og med en god og åben dialog trænerne imellem burde det være positivt for alle parter.

Hvis der er stemning for det, kan trænerne eller forældrerådet arrangere at deltage i overnatningsstævner i Danmark eller udlandet.

Sociale aktiviteter 
Det er vores mål at have forældreråd på alle årgange, som står for sociale arrangementer, f.eks. fællesspisninger, sommerafslutning, juleafslutning og overnatningsstævner (efter aftale med trænerne) for at styrke sammenholdet.
 
Forventninger til spillere i VB

 • Vi forventer, at du taler pænt til medspillere og trænere.
 • Vi forventer, at du møder til træning hver gang, og at du melder afbud til træneren, hvis du ikke kan komme.
 • Vi forventer, at du er motiveret til hver træning og deltager aktivt og positivt i alle øvelser.
 • Vi forventer at du prioriterer at deltage til kampe og stævner.
 • Vi forventer, at du også bidrager til det sociale sammenhold på holdet.
   

Forventninger til forældre i VB

 • Vi forventer, at I hjælper jeres børn med at leve op til ovenstående.
 • Vi forventer, at I altid bakker op om trænerne og klubben, når børnene hører på det
 • Vi forventer, at I udviser respekt for trænerne og klubben og det store frivillige arbejde, der udføres.
 • Vi forventer, at I opretter jer på Kampklar og sørger for at holde jeres kontaktdata ajourført.
 • Vi forventer, at I svarer på alle henvendelser fra trænere, holdledere eller andre.
 • Vi forventer, I opfører jer eksemplarisk på sidelinien og står med god afstand til trænere og spillere.
 • Vi forventer, I deltager aktivt i klubben som træner, holdleder og i forældreråd, at I vasker kamptøj, at I kører til og fra kampe, og derudover at I hjælper til arrangementer i VB ParkenVB tøj

 

VB Tøj
VB stiller et sæt kamptøj til rådighed, som forældre vasker på skift. Det er muligt at sponsere kamptøj (eller træningstøj eller andet) – og det er man meget velkommen til at henvende sig omkring mulighederne for.

Det er ikke på nogen måde et krav, at medlemmer køber VB træningsdragter, men på hjemmesiden er der link til en webshop, hvor der er mulighed for at købe forskelligt fodboldtøj, bl.a. træningsdragt og vores ”officielle” træningssæt (vi skelner mellem kampsæt og træningssæt), og hvis man alligevel skal købe træningstøj, så vil vi gerne opfordre til at købe VB tøj.

Hvis man ikke træner i VB tøj eller ”neutralt” tøj, kan man træne i tøj fra Future Vejle klubber eller udenlandske klubber. 

Adgangskort til Vejle Stadion
Alle medlemmer får et adgangskort til alle VB’s hjemmekampe på Vejle Stadion. Hvis I ikke har et kort, kan I henvende jer til jeres holdleder.

Luk