Menu

Opgavebeskrivelser


Opgavebeskrivelser
Vi har lavet en oversigt over opgaver, som skal løses af trænere og ledere på hvert hold/årgang, og vi har af hensyn til overskueligheden grupperet dem således:
  • Administrative holdopgaver - opgaver som stort set kan løses fra en computer
  • Sportslige holdopgaver - typiske træneropgaver
  • Praktiske opgaver ifm kamp 
  • Overordnede afdelingslederopgaver - så kan du som træner/leder se, hvad du kan forvente af din afdelingsleder
De nævnte opgaver er ikke relevante for alle hold/årgange, så man kan plukke de opgaver, som relaterer til den årgang, man repræsenterer.
Luk