Menu

Overordnede afdelingsopgaver

 • Sikre at klubbens værdisæt følges
 • Sikre at den sportslige strategi for alle hold følges af trænerne. En gang årligt evalueres og justeres den sportslige strategi.
 • Udarbejde detailbudget ud fra udstukne rammer
 • Ansætte trænere og holdledere samt udfærdige kontrakter. Bestyrelsen godkender
 • Sikre at nye trænere og holdledere kommer godt i gang ved at gennemgå tjekliste og opgavebeskrivelse
 • Sikre løbende kompetenceudvikling af trænere
 • Sikre at træner/ledergruppen og spillere/forældre får al nødvendig information
 • Initiativtager til afholdelse af træner/ledermøder
 • Lave oplæg/ønsker på træningstider sommer og vinter i samarbejde med trænere
 • Sikre at banefordeleren tilmelder det korrekte antal hold i korrekte rækker til DBU turneringer
 • Kontakt til materialeforvalter og sikre at hvert hold har det fornødne materiel
 • Sikre at holdsiderne på hjemmesiden er opdateret mht. kontaktpersoner og træningstider
 • Sikre god dialog med mange samarbejdspartnere: Bestyrelsen, VB Alliancen, VB Future, A+ træner, T+ træner, NOVA, VIES, Campus m.fl.
Luk