Menu

Procedure for ind- og udmeldelse


Procedure for ind- og udmeldelser

Indmeldelse.

  • Nye medlemmer i VB skal indmeldes via hjemmesiden.
  • Hvis spilleren har anført tidligere klub, anmodes der automatisk om spillerlicens fra tidligere klub via KlubOffice.
  • Hvis spilleren ikke de sidste 2 år har spillet i en klub, skal spilleren udfylde spillererklæring, der findes på DBU’s hjemmeside. Den udfyldte og underskrevne erklæring arkiveres på VB’s kontor.
  • Hvis spilleren har en restance fra et tidligere medlemskab i VB, skal dette afregnes, inden man kan blive medlem igen. VB’s kontor giver besked til den pågældende spiller.
  • Det er altid den pågældende afdelingsleder/træners ansvar, at de spillere, der benyttes, har betalt kontingent, og at vi har deres spillerlicens.
  • Der kan ikke benyttes spillere, som ikke er indmeldt i Vejle Boldklub.

Udmeldelse.

  • En spiller kan kun endeligt udmeldes ved henvendelse til VB’s kontor på kontor@vejleboldklub.dk, som checker, at der ikke er restancer på vedkommende. Når evt. restancer er betalt, udmeldes spilleren.
  • Hvis vi modtager en anmodning om spillercertifikat fra en anden klub på en spiller, der endnu ikke er udmeldt, skal ovenstående procedure gennemføres, før vi accepterer anmodningen.