Menu

Om talentsektoren


Velkommen til U10-U15 talentsektoren i Vejle Boldklub
Vores vision er at være den bedste klub i området i forhold til talentudvikling, så vi sikrer topfodbold i regionen på alle årgange.
Derfor stiller vi store krav og forventninger til os selv om at have et trænings- og klubmiljø, som er det mest udviklende i området.
Og derfor tillader vi os også at have nogle forventninger til de spillere og forældre, som vælger VB.
Vi vil her forsøge at skitsere de rammer, vi tilbyder, og samtidig komme ind på, hvad vi efterspørger hos spillere og forældre. 

Trænere i VB
Vores trænere i U10-U15 talentsektoren er en del af akademiets trænerteam, og de træner efter akademiets retningslinjer ift. spillestil og VB’s røde tråd.
Vi forventer, at trænerne kender spillerne på årgangen over og under deres egen, så der altid er flere øjne, der bedømmer den enkelte spiller. Desuden har vi både trænere og ledere på tværs af årgange, så vi sikrer de bedste betingelser for alle spillere.
Vores trænere er veluddannede og meget ambitiøse omkring trænergerningen.

Forventninger til spillere i VB

  • Vi forventer, at du møder til træning hver gang, og melder afbud til træneren, hvis du ikke kan komme.
  • Vi forventer, at du er motiveret til hver træning og deltager aktivt og positivt i alle øvelser.
  • Vi forventer, at du tager medansvar for din udvikling, og at du også i et vist omfang selvtræner.
  • Vi forventer, at du møder op til træning og kampe, selv om du er skadet.
  • Vi forventer, at du er disponibel til alle kampe.
  • Vi forventer, at du lever som en eliteidrætsudøver også udenfor banen, dvs. du spiser sundt, du sover nok osv.
  • Vi forventer, at du også bidrager til det sociale sammenhold i afdelingen.
  • Vi forventer at du møder op for at træne og ikke for at blive trænet.

Forældre i VB
Vi har brug for, at forældre bidrager til klubbens arbejde både omkring pågældende hold men også for klubben i øvrigt – det kan være som holdleder eller med kørsel, tøjvask eller nogle timers hjælp til stævner og andet i klubben.
Vi er klar over, at det griber meget ind i familieplanlægningen, når man har et barn, der dyrker eliteidræt, fordi træningstiderne ofte ligger tidligt, der er meget kørsel, man skal indrette ferie efter det (og måske bliver barnet så ikke engang udtaget), man får først besked om holdudtagelse til weekendens kampe torsdag aften og flere andre parametre, som påvirker en families hverdag. Vi forsøger at tilrettelægge tingene, så det hele bliver så smidigt som muligt, men man skal forberede sig på, at det påvirker hele familien med et eliteidrætsbarn.
Det er vigtigt, at familien bakker op omkring de beslutninger, som klubben og trænerne tager. For de fleste spillere er der perioder, hvor man ikke spiller så meget, som man gerne vil, og særligt i disse perioder, har vi brug for, at familien støtter spilleren i at klø på og hænge i.

Adgangskort til stadion
Alle medlemmer får et adgangskort til VB’s hjemmekampe på Vejle Stadion. Hvis du ikke har et kort, kan du kontakte din holdleder.

Luk