Menu

Administrative holdopgaver

 • Sikre at klubbens værdisæt følges
 • Tage godt imod nye spillere og sikre at de får nødvendig informatio
 • Sikre at nye spillere bliver meldt ind via online tilmelding og kommer på Kampklar
 • Sørge for at nye spillere får adgangskort til stadion
 • U5-U12: Sørge for at nye spillere får kamptøj
 • U13-U15 talent: Sørge for at nye spillere bliver informeret om tøjordningen og får en tøjpakke
 • Give besked til kontor@vejleboldklub.dk hvis en spiller ønsker at melde sig ud
 • Sikre at medlemsregistreringen er ajourført vha. Kampklar
 • Sikre at forældregruppen får generel information
 • Sikre at forældregruppen får nødvendig information ift kampe, stævner og turneringer
 • Uddele følgende opgaver til kampe: frugt, kakao, kørsel til udebanekampe, filme, tøjvask.
 • Ansvarlig for kamptøj (ude og hjemme)
 • U5-U12: Sørge for dommere til hjemmekampe
 • Tilmelding til stævner og koordinering
 • Sikre at holdsiderne på hjemmesiden er opdateret mht. kontaktinfo og træningstider
 • Sikre velfungerende forældreråd på årgangen
 • Ansvarlig for holdkasse
 • Ad hoc
Luk