Menu

Nyt fra pige afdelingen

image
05. september 2019 kl. 08:23
Referat fra opstartsmøde den 29. august

Sidste torsdag afholdte afdelingsledelsen og den sportslige ledelse forældre-træner opstartsmøde i VB-Parken.

Dagsorden var nyt fra sportslig leder og afdelingsleder, Jacob Thygesen fra bestyrelsen fortalte om bestyrelsens arbejde og svarede på spørgsmål, samt fik roser med på vejen fra de fremmødte forældre om at det er godt at få sat ansigt på de mennesker udover trænerne der også yder en frivillig indsats for VB. Jacob fik nogle opfordringer med.

Et punkt på dagsorden var "Gode Fodboldforældre", oplægget startede med notits fra Fyns Stiftstidende: "Det er bare et spørgsmål om at prioritere. Drop Facebook- og gå ned i hallen med din datter. Drop tv-serierne og gå i sportsklubben. Drop din personlige forfænglighed- og følg med i dit barns interesser." (12.03.18)

 

Politiken: Undersøgelse, forældre kræver service fra børnenes sportsklub, men engagerer sig i ringere grad....(18.03.17)

 

Fokus på hvem er klubben?, hvad kan man forvente og hvad kan man ikke forvente, et regneeksempel på hvor meget man reelt får for sit kontingent om året (for 1000 kr træning 2 gange om ugen i 40 uger + 20 kampe=100 aktiviteter og det er uden indendørs og soc. arrangementer incl mandetimer, bolde kegler, veste, uddannede trænere, øverige materialer, omklædningsrum, baneanlæg, varmt vand , det koster altså en 10´er pr gang!,  Fokus på de 10 forældrebud og ikke mindst blev det flere gange nævnt at netop forældrene kan være med til at gøre en frivillig og betydningsfuld forskel i klubben.

Invester din ventetid i bilen på P-pladsen ved at give en hånd med i klubben. Pigerne hygger sig efter kamp og træning

 

De fremmødte forældre kom med ide´er og roser og holdninger som absolut understøttede betydningen af ledelsens holdning til at fastholde dette årlige møde ved opstart af sæsonen i august.

 

Der blev gjort opmærksom på at klubben forventer der er forældreråd omkring hvert hold som bl.a. arr. sociale arrangementer, klubben ser gerne at der på tværs i afdelingen eks. er fællesspisninger. Man er sammen om eks at hjælpe når Pigeraketten besøger VB.

 

Fremmødet var påvirket af VB-kamp  og kvindelandskamp og andre arrangementer, men antallet af fremmødte var ikke det vigtigste, det vigtigste er at vi får fortalt alle de gode oplevelser og historie som også kom frem på mødet og har mulighed for at få fortalt hvem vi og hvad vi står for og hvad vi som klub er afhængig af. Som Jacob sagde ingen klub uden jeres børn og ingen gode aktiviteter uden vores frivillige ingen klub uden os alle sammen.

Klublivet handler om fællesskabet om at løfte i flok og det koster ikke meget i tid for den enkelte, hvis vi alle fortæller om gevinsten ved at give en hånd med når der er brug for det.

 

Hvis netop du melder dig til eks en vagt i cafeteriet får  du også mulighed for at præge vores klubliv. Kontakt oplysninger til de forskellige aktiviteter findes på vores hjemmeside og hvis du ikke kan finde det så spørg meget gerne.

 

En stor tak til de fremmødte for et godt møde og tak for jeres ide´er og tilbagemeldinger.  

På gensyn i VB-Parken.